Category Archives: Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ

Hồ chí Minh và “Tầm hữu vị ngộ”

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn
Trong hợp tuyển thơ-nhạc-họa-ảnh nghệ thuật “Quốc Học trường tôi” , do nhà xuất bản Thuận Hóa (Huế) ấn hành năm 1996 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập trường Quốc Học Huế (1896-1996), thấy có trưng dẫn 100 bài thơ gồm nhiều thể loại của 100 tác giả (vốn là những người được xem như có liên hệ ít nhiều với trường, hoặc giảng dạy hoặc theo học trong một thời gian dài hay ngắn).
Ở hợp tuyển này có một nghi vấn cần được giải minh liên quan đến bài thơ nhan đề “Tầm hữu vị ngộ” (tt72,73) mà nhóm chủ trương thực hiện ghi nhận là của Hồ chí Minh, có cả chữ ký của tác giả (tức ông Hồ) ở cuối bài, có phần dịch nghĩa và dịch thơ (dịch giả là Ðăng Thao) và phần chú dẫn dựa theo tạp chí Thế Giới Mới số 2-1990.
Vấn đề được nêu ra nơi đây là “Có phải thật chính ông Hồ chí Minh đã sáng tác bài thơ này hay không ?” .
Thơ nguyên tác bằng chữ Hán , được phiên âm như sau :

Tầm hữu vị ngộ

Bách lý tầm quân , vị ngộ quân ,
Mã đề đạp toán lĩnh đầu vân .
Qui lai, ngẫu ngộ sơn mai thụ ,
Mỗi đóa hoàng hoa, nhất điểm xuân . Read the rest of this entry

Advertisements