Category Archives: Vườn nhạc

Phải lên tiếng

Tiêu chuẩn

Những hình ảnh được sử dụng từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam diễn ra tại Sài Gòn và Hà Nội vào ngày 5 tháng 6, 2001 và các cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt Quốc Gia Houston và Vùng Phụ cận chống Trung Cộng ngang ngược xâm lăng Việt Nam và chống Cộng Sản Việt Nam nhu nhược, yếu hèn trước kẻ thù phương bắc.
Bài hát: Phải Lên Tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng do Ca Đoàn Ngàn Khơi – Asia 68 trình bày.